Skip to main content

Vurdering

utkast

Definisjon

Formell tilbakemelding fra lærested til kandidat på grunnlag av prøving av vedkommendes kunnskaper, ferdigheter og kompetanse opp mot beskrevet læringsutbytte i for utdanningstilbudet feks læringsutbyttebeskrivelser for emne eller studieprogram).

Vurdering er en samlebetegnelse på eksamener og andre former for formell prøving av kandidatens kunnskaper og ferdigheter, og som resulterer i ett eller flere konkrete vedtak. Eksempler kan være hjemmeoppgaver, mappevurderinger og annet. Begrepet brukes både om de konkrete prøvene, men også mer utvidet om prosessene knyttet til disse prøvene.

Vurdering forekommer også innen opptak, for å se om en søker er kvalifisert eller kan rangeres på et nivå som betyr at vedkommende kan få plass på et program.

Eksempler på ulike former for vurdering