Skip to main content

Begrepskatalog - Hva og hvorfor?

Katalogen inneholder definisjoner av begreper som brukes i og understøttes av FS, Admissio (opptaksløsninger) og Sikts utdanningsregistre.

Katalogen er en del av den felles utviklingsplattformen for produktområde Studieadministrasjon i Sikt, og inneholder begreper og definisjoner for det studieadministrative forretningsområdet vi leverer støtte til.

Formålet med katalogen er å skape felles kontekst og forståelse for hva våre løsninger støtter og kan brukes til, både for våre team, eksterne utviklingsteam og for virksomheter som bruker våre produkt.

Det er et mål at innholdet i begrepskatalogen skal kunne deles med Felles Datakatalog over tid.

  • Vi i produktområdet bruker denne felles referanserammen som grunnlag for både it-utvikling og forretningsutvikling.
  • Vi jobber iterativt etter prinsippet om at det er bedre med en mangelfull beskrivelse som vi kan motta tilbakemeldinger på, enn ingen beskrivelse i det hele tatt.

Hvordan bidra til katalogen

Alle kan medvirke til utviklingen av katalogen. Arbeidsprosessen vi legger opp til baserer seg på at produktområde Studieadministrasjon har det redaksjonelle ansvaret.

Vi tar imot endringsforslag som merge requests. En merge request (MR) er et forslag for å inkorporere endringer som leverer som en form for redigert kopi av opprinnelig tekst.

Prosess for å gi tilgang til eksterne brukere er under utarbeidelse, vi vil oppdatere denne siden med mer info når det foreligger. Inntil videre må eksterne brukere melde endringsforslag til kontakt@sikt.no

Krav til format

Beskrivelser i katalogen skrives i Markdown (CommonMark) og publiseres offentlig.

Hvilken informasjon (innhold og metadata) må med i katalogen?

Kjente problemer med løsningen

Det er dessverre noen begrensninger i publiseringsverktøyet vårt som vi ikke har løst enda.

  1. Vi må sette feltene /slug/ og /title/ for at dokumentene skal få riktig URL og tittel.