Skip to main content

Utviklerhåndbok

Her finner du dokumentasjon for de som jobber med å utvikle studieadministrative løsninger for Sikt.

Strukturen for utviklerhåndboken er i bevegelse

Strukturen på disse sidene er under arbeid og vil endre seg i tiden fremover. Det er derfor ingen god ide å lage seg bokmerker på nåværende tidspunkt.