Skip to main content

Sikt Studieadministrasjon

Dette nettstedet skal bli landingssiden for dokumentasjon for Studieadministrasjon (FS, Opptak og nasjonale registre) i Sikt. For tiden jobber vi svært aktivt med å dokumentere begreper og prosesser. Dermed er det prosesskatalog og begrepskatalog som er først ute.

Etterhvert vil det komme til flere ting og denne siden vil bli erstattet med noe mer ferdig. Se generell informasjon om og fra produktområde Studieadministrasjon på sikt.no.

Dans ses écrits, un sage Italien Dit que le mieux est l'ennemi du bien.

(In his writings, a wise Italian says that the better is the enemy of the good.)

-- Voltaire