Skip to main content

Tilgangsstyring med RAS

FS GraphQL API og Gemini har tilgangsstyring ved hjelp av RAS. Denne tilgangsstyringen sikrer at brukeren kun får tilgang til data hen skal ha tilgang til, uansett hvordan den hentes ut.

Nye roller opprettes ved behov

Rollesettet som tilbys i dag, er ikke komplett. Det er derfor ikke sikkert du finner en rolle eller et rollesett som passer akkurat til ditt behov. I så fall ber vi deg beskrive behovet så nøyaktig som mulig ved bestilling av tilgang, slik at vi kan opprette rollene som trengs.

Tilgjengelige roller

Følgende roller er tilgjengelige:

Grunnleggende tilgang

Alle brukere får automatisk rollen STUDIEELEMENTER_LES1. Denne gir tilgang til data som ikke inneholder personopplysninger eller data som på andre måter er sensitive, samt hendelser knyttet til slike data.

Detaljer: Minimumstilgang

Tilgang til persondata

Følgende roller finnes for tilgang til persondata:

RolleBeskrivelseDetaljer
PERSONDATA_LES1Grunnleggende personopplysninger om alle personerPersondata
PERSONDATA_LES2Tilgang til fødselsnummer for alle personerPersondata
PERSONDATA_LES3Tilgang til ansattnummer for alle personerPersondata
PERSONDATA_LES4Tilgang til bankkontonummer for alle personerPersondata
PERSON_PASS_LES1Tilgang til å se passdata for alle personerPersondata
PERSONDATA_SKRIV1Tilgang til å registrere og oppdatere grunnleggende personopplysninger for alle personerPersondata
PERSON_PASS_SKRIV1Tilgang til å oppdatere passdata for alle personerPersondata

Tilgang til personroller

Følgende roller gir tilgang til personroller:

RolleBeskrivelseDetaljer
PERSONROLLE_LES1PersonrollerNye roller for tilgang til fagpersondata og personroller

Tilgang til fagpersondata

Tilgang til en del data om fagpersoner skal være nokså lett tilgjengelig, men ikke for alle. Følgende roller gir tilgang til fagpersondata:

RolleMerknadDetaljer
FAGPERSONDATA_LES1Tilgang til å se grunnleggende opplysninger om fagpersonerNye roller for tilgang til fagpersondata og personroller)
FAGPERSONDATA_SKRIV1Tilgang til å registrere og oppdatere grunnleggende opplysninger om fagpersonerNye roller for tilgang til fagpersondata og personroller)
FAGPERSON_BILDE_LES1Tilgang til bilde av fagpersonenNye roller for tilgang til fagpersondata og personroller)
FAGPERSON_SENSUR_LES1Tilgang til fagpersoners kommisjonerNye roller for tilgang til fagpersondata og personroller)

Tilgang til studentdata

Følgende roller finnes for tilgang til studentdata:

RolleBeskrivelseDetaljer
STUDENTDATA_LES1Grunnleggende personopplysninger om studenterStudentdata
STUDENTDATA_HENDELSER_LES1Hendelser som gjelder dataene knyttet til STUDENTDATA_LES1Studenthendelser
STUDENTDATA_LES3Tilgang til studentens bankkontonummerBankkontonummer
STUDENT_BILDE_LES1Tilgang til se bilder av studenterStudentbilder
STUDENT_BILDE_SKRIV1Tilgang til å opprette, endre og slette bilder av studenterStudentbilder
STUDENT_GODKJENNING_LES1Lesetilgang til godkjenningssaker, vedtak om fritak fra forkunnskapskrav og studenters utdanningsplanerTilganger for godkjenning av ekstern utdanning
STUDENT_GODKJENNING_LES2Lesetilgang til bestillinger av resultatutvekslingTilganger for godkjenning av ekstern utdanning
STUDENT_GODKJENNING_SKRIV1Tilgang til å opprette og endre godkjenningssaker og vedtak om fritak fra forkunnskapskrav. Tilgang til å legge emner og eksternresultater inn i utdanningsplaner og markere et emne i utdanningsplan som erstattet.Tilganger for godkjenning av ekstern utdanning
STUDENT_GODKJENNING_SKRIV2Tilgang til å bestille resultatutveksling for en gitt studentTilganger for godkjenning av ekstern utdanning
STUDENT_GODKJENNING_SKRIV3Tilgang til å registrere eksternresultater manueltTilganger for godkjenning av ekstern utdanning
STUDENT_GODKJENNING_SLETT1Tilgang til å slette godkjenningssaker og vedtak om fritak fra forkunnskapskrav. Tilgang til å slette et eksternresultat fra en utdanningsplan.Tilganger for godkjenning av ekstern utdanning
STUDENT_GODKJENNING_SLETT2Tilgang til å slette eksternresultaterTilganger for godkjenning av ekstern utdanning
STUDENT_SEMESTERREGISTRERING_LES1Tilgang til semesterregistreringsdataFlere studentdata
STUDENT_SEMESTERREGISTRERING_HENDELSER_LES1Tilgang til semesterregistreringshendelserStudenthendelser
STUDENT_STUDIERETT_LES1Tilgang til studieretter på studieprogrammer og emnerFlere studentdata
STUDENT_STUDIERETT_HENDELSER_LES1Tilgang til studieretthendelserStudenthendelser
STUDENT_STUDENTKORT_LES1Tilgang til studentkortdataFlere studentdata
STUDENT_STUDENKORT_HENDELSER_LES1Tilgang til studentkorthendelserStudenthendelser
STUDENT_UTVEKSLING_LES1_OLDTilgang til GET utvekslingsopphold i GeminiTilgang til GET utvekslingsopphold
STUDENT_VURDERING_LES1Tilgang til vurderingsmeldingerFlere studentdata
STUDENT_VURDERING_HENDELSER_LES1Tilgang til vurderingsmeldingshendelserStudenthendelser
STUDENT_PROTOKOLL_LES1Tilgang til protokoller for studenterProtokoller