Skip to main content

FSWS-BAS (SOAP)

Dette APIet er varslet utfaset etter 31. mars 2025. Følgende operasjon støttes for brukere som benyttet den før 15. januar 2024:

 • setImage

Støtte for følgende operasjoner opphørte 1. februar 2024:

 • getBASData
 • getBasDataAsAttachment
 • getBasDataMedFP
 • getBASDataMedFPAsAttachment
 • getBASEksport
 • getEmail
 • getFagperson
 • getFagpersonAsAttachment
 • getFagpersoner
 • getFagpersonerAsAttachment
 • getImage
 • getImageAsAttachment
 • getKull
 • getLegacyBASData
 • getLegacyBASDataAttachment
 • getRom
 • getSted
 • getStedAsAttachment
 • getUsername
 • setEmail
 • setFagperson
 • setFagpersonFromAttachment
 • setImageFromAttachment
 • setUsername

Etter denne datoen kan operasjonene tas ut av drift uten forvarsel.

Teknisk dokumentasjon

Teknisk dokumentasjon for FSWS-BAS (SOAP)