Skip to main content

Obligatorisk innhold

Navn på prosessen

Etterfulgt av kort definisjon og tydelig markering av status. Status skal korrespondere med tag.

Udokumentert - Prosessen er identifisert, men ikke dokumentert
Utkast - dokumentasjon av gjeldende praksis. Prosessen er ikke gjennomgått med tanke på standardisering
Utkast - dokumentasjon under utarbeidelse.
Validert - standardisert prosess, ikke implementert
Standardisert - prosess i drift

Prosessmål

Beskriv kort målsettinga med prosessen.

BPMN-modell

Legg inn henvisning til Camunda. Eksempel her:

Beskrivelse

Utfyllende tekslitg beskrivelse av

Hendelser

og

Aktiviteter

slutt

Avvikshåndtering

Tekstlig beskrivelser av former for avvikshåndtering vi må legge opp til for at avvikssaker skal kunne løses (særlig med tanke på inngripen i automatiserte prosesser for ansatte)

Kjente problemer i dagens prosess

Viktig å få med i dokumentasjonen for å identifisere områder til utbedringer i implementasjon av standardisert prosess.

Merknad

Brukes til å fremheve særlige forhold, feks juridiske, som ikke er kommet fram ellers i beskrivelsen.

Relaterte prosesser

Kulepunker med relaterte prosesser:

  • prosesser som er forutsetning for og avhengig av denne
  • prosessvarianter av denne prosessen

API-dokumentasjon

  • lenke til API-dokumentasjon