Skip to main content

53 docs tagged with "opptak"

View All Tags

Behandle søknad

Denne prosessen er en del av opptaksprosesser. I behandlingen av søknaden, vil systemet eller en saksbehandler være den primære aktøren.

Behandle søknad

Denne prosessen er en del av opptaksprosesser. I behandlingen av søknaden, vil systemet eller en saksbehandler være den primære aktøren.

Forberede opptak

Forberede opptak er prosessen som løper fra utførende nivå mottar beskjed om at det skal gjennomføres et opptak til aktuelle utdanningstilbud er gjort tilgjengelige for søkere. I løpet av prosessen registrerer man nødvendige data om:

Gjennomføre opptaksprøve

Opptaksprøver er en form for indivduell opptaksvurdering hvor søker gjennomfører prøver i form at innlevering av arbeider eller praktisk utførelse. Konteksten opptaksprøven gjennomføre i kan variere fra studie til studie, for eksempel:

Individuell Opptaksvurdering

Individuell opptaksvurdering er en prosess som involverer behandling av søknader av spesialister i en eller annen form. Det kan være snakk om spesialister på utenlandsk utdanning, særskilt vurdering i Samordna Opptak, realkompetansevurdering

Innhenting av politiattester

Denne prosessbeskrivelsen er ment som dokumentasjon av gjeldende praksis. Prosessen er ennå ikke standardisert.

Kvalifisere krav

Studier har fastsatte krav som må oppfylles for å være en gyldig søker. I denne prosessen sjekkes det om studenten oppyller disse kravene.

Nominasjonspptak

Nominasjonsopptak er en opptaksprosess, hvor søkere må bli aktivt invitert av en ekstern partner av lærestedet til å søke på ett eller flere konkrete utdanningstilbud, og hvor hele eller deler av kvalifiseringen kan gjøres på forhånd av lærestedets partner.

Opprette opptaksregler

Prosessen samler inn info om hvilke krav og begresninger som gjelder for søknader i ett opptak og til ett utdanningstilbud.

Opprette opptakstype

Opprette opptakstype er en subprosess i forberede opptak kun gjennomføres dersom det ikke allerede finnes en sakssvarende opptakstype å opprette opptak fra.

Opptak

I denne prosessen velger og prioritererer søkeren utdanningstilbud hen vil søke på, søknaden blir behandlet av et lærested og søkeren vår et svar som hen må ta stilling til. Prosessen skal dekke alle opptak til utdanningstilbud over 60 studiepoeng. Prosessen for emne- og Ph.d-opptak er ligner, men skilt ut i egne prosessbeskrivelser fordi de har noen særegenheter. Se emneopptak.

Opptak til dr.philos.

Opptak til drphilos, er en form for emneopptak. Prosessen beskrives ikke utfyllende, siden den i prinsippet krever samme funksjoner som emneopptak ellers.

Ph.d.-opptak med ansettelse i stipendiatstilling

Ph.d.-opptak følger stort sett samme prosess som å behandle søknader til øvrige studienivåer når det kommer til vurdering av om søker er kvalifisert for å få opptak til utdanningstilbudet. Det som er særegent med ph.d. er at brorparten av søkerne også er igjennom en ansettelsesprosess.

Ph.d.-opptak med eksternfinansering

Ph.d.-opptak følger stort sett samme prosess som å behandle søknader til øvrige studienivåer når det kommer til vurdering av om søker er kvalifisert for å få opptak til utdanningstilbudet. Det som er særegent med ph.d. er at brorparten av søkerne også er igjennom en ansettelsesprosess. Se ph.d.-opptak for ansettelse i stipendiatstilling.

Planlegge og tildele praksisplass

Studenter søker til og blir tildelt praksisplass om del av rammeplanstyrt utdanning (typisk innen helsefag og lærerutdanninger) i Norge eller i utlandet. Enkelte studier som ikke er rammeplanstyrt tilbyr også praksis som del av utdanningstilbudet.

Poengberegne søknad

Søkerens resultater beregnes etter et regelsett for å muliggjøre sammenligning med andre søkere til samme opptak.. Poengberegningen vil skje for hvert av studiene søker har søkt, og for hver kvote på de ulike studiene søkeren kvalifiserer for.

Søke om deltid

Denne prosessen er identifisert, men ikke dokumentert. Vi jobber med saken.

Søke om utvekslingsopphold

Studenter kan søke på de ulike utvekslingstilbudene som studiestedet deres har inngått avtale om og planlagt for studenter på institusjonen.

Søke på og bli tildelt praksisplass

Studenter søker til og blir tildelt praksisplass om del av rammeplanstyrt utdanning (typisk innen helsefag og lærerutdanninger) i Norge eller i utlandet. Enkelte studier som ikke er rammeplanstyrt tilbyr også praksis som del av utdanningstilbudet.