Skip to main content

3 docs tagged with "status"

View All Tags

Emneopptak

Emneopptaket er en opptaksprosess, hvor søkere som får plass, også blir oppmeldt i emnet. Avhengig av om søker har studierett eller ikke, så arter prosessen seg litt ulikt for søker. Emneopptak kan også inngå i ett nominasjonsopptak. Vi skiller ellers mellom to hovedmåter å søke til emne: