Skip to main content

Søke om utvekslingsopphold

Studenter kan søke på de ulike utvekslingstilbudene som studiestedet deres har inngått avtale om og planlagt for studenter på institusjonen.

Utvekslingstilbudet hviler på at studiestedet har gyldige avtaler med partneruniversiteter, hvor det fremgår hvilke studentgrupper fra studiestedet som kan søke på utvekslingstilbudet. Utvekslingstilbudet kan inneholde begrensninger med hensyn til studienivå (bachelor, master, ph.d.) eller fagområde NUS/ISCED-kode, antall tilgjengelige plasser, eller hvilke undervisningsperioder tilbudet gjelder.

Utvekslingstilbud kan også gjelde, og gjøres tilgjengelig for, ansatte ved studiestedet.

Prosessmål

Målet med prosessen Søke på utveksling er å få plass på et faglig tilfredsstillende utvekslingstilbud, og bli akseptert som student ved en vertsinstitusjon. Både tildeling av ordinært utdanningsstipend for utvekslingsperioden og et eget utvekslingsstipend er avhengige av et positivt utfall for studenten i denne prosessen, og i underprosessen for forhåndsgodkjenning.

Prosessvisualisering BPMN-modell

Forprosesser

 • studiestedet inngår avtale om utvekslingstilbud Forhandlingsprosess som resulterer i gjensidig avtale mellom to eller flere studiesteder med betingelser og varighet for utvekslingstilbudet.
 • studiestedet registrerer og planlegger utvekslingstilbud For å kunne gjøre et utvekslingstilbud søkbart for student, må tilbudet bli registrert og planlagt sammen med partnerinstitusjonen(e).

Relaterte prosesser

 • søke forhåndsgodkjenning (oppstår som konsekvens av å ta imot tilbud om utvekslingsopphold)
 • søke stipend
 • justering av læringsavtale i utvekslingsopphold (søke forlengelse av opphold, søke endring av faglig innhold)
 • søke endelig godkjenning og innpassing av resultater

Prosessvarianter

For studenter skiller vi mellom to hovedtyper for å søke på utveksling:

 • prosess hvor studenten søker aktivt på utvekslingstilbud
 • prosess hvor studenten er forhåndsmeldt til utvekslingstilbud (opt out)

Utvekslingstilbud kan også i visse tilfeller være tilknyttet konkrete emner, som del av undervisningstilbudet på emnet. Dette gjelder praksisemner spesielt. Denne formen for utveksling behandles under prosess for å søke praksisplass

 • Søke på utveksling i ett semester eller mer
 • Søke på utveksling som del av emne ved hjeminstitusjonen
 • Søke på praksisplass i utlandet

Tilgjengelig API-støtte

Denne prosessen er delvis støttet av FS GraphQL API

FS GraphQL API

funksjonalitet i eksperimentell/beta-kontrakt

Denne beskrivelsen viser til funksjonalitet som fortsatt er på eksperimentell- og/eller beta-kontrakt. Endringer kan derfor forekomme. Ta kontakt med FS-support dersom du ønsker å ta denne funksjonaliteten i bruk i produksjon.

FS GraphQL API har støtte for de oppgavene som omtales som "Register mobility" og "Register pre-recognition of results" i BPMN-modellen over, dette fordi resterende oppgaver mest sannsynlig skal behandles i tredjepartssystemer, ikke i FS.

I APIet er disse to oppgavene slått sammen til én, da alt som skal gjøres i FS her, er å registrere et ferdig forhåndsgodkjent utvekslingsopphold, som kan rapporteres til Lånekassen.

Nødvendige bakgrunnsdata

For å kunne registrere et forhåndsgodkjent utvekslingsopphold, må klienten ha tilgang til noen nødvendige bakgrunnsdata:

Studenten

For å kunne registrere et forhåndsgodkjent utreisende utvekslingsopphold, trenger du FS-plattformens ID for studenten som har søkt. Hvordan du finner IDen, avhenger av hvordan studenten er identifisert i det systemet der søknaden blir registrert. FS GraphQL API støtter oppslag på studenter på fødselsnummer, personrløpenummer, studentnummer og feide-brukernavn. I dette eksempelet bruker vi feide-brukernavn:

query StudentGittFeideBruker {
studenterGittFeideBrukere(feideBrukere: "14545390087@spusers.feide.no") {
id
}
}

Vi får tilbake følgende respons:

{
"data": {
"studenterGittFeideBrukere": [
{
"id": "OTk6MTIzNCw4OTE"
}
]
}
}
Utvekslingsavtale og parter

Utvekslingsoppholdet må registreres på en utvekslingsavtale. Det er mulig å hente en liste med utvekslingsavtaler fra FS GraphQL API. Søket har ingen filtreringsmuligheter per i dag, så vi forutsetter at tredjepartssystemet har en cachet liste av utvekslingsavtaler på sin side. Dersom noen ønsker å bruke søket direkte i sin applikasjon, kan det eventuelt legges til rette for det.

Eksempel på spørring for å hente ut alle utvekslingsavtaler som er registrert ved en gitt institusjon:

query Utvekslingsavtaler {
utvekslingsavtaler(
filter: {eierInstitusjonsnummer: "1234"}
first: 10
) {
edges {
node {
id
navnAlleSprak {
und
}
gyldighetsperiode {
fraDato
tilDato
}
parter {
organisasjonsenhet {
id
navnAlleSprak {
nob
nno
eng
}
}
}
}
}
pageInfo {
endCursor
hasNextPage
}
totalCount
}
}

Responsen blir slik:

{
"data": {
"utvekslingsavtaler": {
"edges": [
{
"node": {
"id": "MTMyOjEyMzQsQURFTDE",
"navnAlleSprak": {
"und": "Utveksling bachelor, samfunnsfag, Paris"
},
"gyldighetsperiode": {
"fraDato": "2010-08-02",
"tilDato": "2018-11-30"
},
"parter": [
{
"organisasjonsenhet": {
"id": "Nzk6MTIzNCwxODUsMTcsMCww",
"navnAlleSprak": {
"nob": "Det samfunnsvit. fakultet, UiO",
"nno": "Det samfunsvitskaplege fakultet, UiO",
"eng": null
}
}
},
{
"organisasjonsenhet": {
"id": "Nzk6MTIzNCwxMTcwMDA3NywwLDAsMA",
"navnAlleSprak": {
"nob": "Ecole des hautes Etudes en Sciences sociales",
"nno": null,
"eng": null
}
}
},
{
"organisasjonsenhet": {
"id": "Nzk6MTIzNCwxMTcwMDA4OSwwLDAsMA",
"navnAlleSprak": {
"nob": "Ecole des hautes Etudes politiques et sociales",
"nno": null,
"eng": null
}
}
},
{
"organisasjonsenhet": {
"id": "Nzk6MTIzNCwxMTcwMDQwOSwwLDAsMA",
"navnAlleSprak": {
"nob": "Université Paris 1 Panthéon Sorbonne",
"nno": null,
"eng": "Panthéon-Sorbonne University"
}
}
},
{
"organisasjonsenhet": {
"id": "Nzk6MTIzNCwxMTcwMDQyNywwLDAsMA",
"navnAlleSprak": {
"nob": "Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis",
"nno": null,
"eng": "Paris 8 University"
}
}
}
]
}
},
{
"node": {
"id": "MTMyOjEyMzQsQURFTDEw",
"navnAlleSprak": null,
"gyldighetsperiode": {
"fraDato": "2011-05-25",
"tilDato": null
},
"parter": []
}
},
{
"node": {
"id": "MTMyOjEyMzQsQURFTDI",
"navnAlleSprak": {
"und": "Samleavtale Australia"
},
"gyldighetsperiode": {
"fraDato": "2010-08-01",
"tilDato": "2021-07-31"
},
"parter": [
{
"organisasjonsenhet": {
"id": "Nzk6MTIzNCwxODUsMCwwLDA",
"navnAlleSprak": {
"nob": "Universitetet i Oslo",
"nno": null,
"eng": "University of Oslo"
}
}
},
{
"organisasjonsenhet": {
"id": "Nzk6MTIzNCw4MDUwMDAwMSwwLDAsMA",
"navnAlleSprak": {
"nob": "The University of Adelaide",
"nno": null,
"eng": null
}
}
},
{
"organisasjonsenhet": {
"id": "Nzk6MTIzNCw4MDUwMDA2MiwwLDAsMA",
"navnAlleSprak": {
"nob": "University of Canberra",
"nno": null,
"eng": null
}
}
},
{
"organisasjonsenhet": {
"id": "Nzk6MTIzNCw4MDUwMDA3MywwLDAsMA",
"navnAlleSprak": {
"nob": "University of Sydney",
"nno": null,
"eng": null
}
}
}
]
}
},
{
"node": {
"id": "MTMyOjEyMzQsQURFTDIw",
"navnAlleSprak": null,
"gyldighetsperiode": {
"fraDato": "2011-05-23",
"tilDato": null
},
"parter": []
}
},
{
"node": {
"id": "MTMyOjEyMzQsQURFTDM",
"navnAlleSprak": {
"und": "Freemover/individbasert utveksling"
},
"gyldighetsperiode": {
"fraDato": "2003-01-01",
"tilDato": null
},
"parter": []
}
},
{
"node": {
"id": "MTMyOjEyMzQsQURFTDQ",
"navnAlleSprak": null,
"gyldighetsperiode": {
"fraDato": "2011-01-01",
"tilDato": null
},
"parter": []
}
},
{
"node": {
"id": "MTMyOjEyMzQsRlJFRQ",
"navnAlleSprak": {
"und": "Freemover/individbasert utveksling"
},
"gyldighetsperiode": {
"fraDato": "2003-01-01",
"tilDato": null
},
"parter": []
}
},
{
"node": {
"id": "MTMyOjEyMzQsSEFSQUxE",
"navnAlleSprak": {
"und": "test"
},
"gyldighetsperiode": {
"fraDato": "2012-11-13",
"tilDato": "2012-11-30"
},
"parter": [
{
"organisasjonsenhet": {
"id": "Nzk6MTIzNCwyNTksMCwwLDA",
"navnAlleSprak": {
"nob": "Noroff University College",
"nno": null,
"eng": null
}
}
},
{
"organisasjonsenhet": {
"id": "Nzk6MTIzNCwxMzkwMDIzNSwwLDAsMA",
"navnAlleSprak": {
"nob": "University of Teesside",
"nno": null,
"eng": null
}
}
}
]
}
},
{
"node": {
"id": "MTMyOjEyMzQsSEFSQUxEMg",
"navnAlleSprak": null,
"gyldighetsperiode": {
"fraDato": "2012-11-14",
"tilDato": "2012-11-30"
},
"parter": []
}
},
{
"node": {
"id": "MTMyOjEyMzQsS0FSSU5URVNU",
"navnAlleSprak": {
"und": "Utveksling"
},
"gyldighetsperiode": {
"fraDato": "2007-10-01",
"tilDato": null
},
"parter": [
{
"organisasjonsenhet": {
"id": "Nzk6MTIzNCwxODUsMCwwLDA",
"navnAlleSprak": {
"nob": "Universitetet i Oslo",
"nno": null,
"eng": "University of Oslo"
}
}
},
{
"organisasjonsenhet": {
"id": "Nzk6MTIzNCw3MDUwMDAxNiwwLDAsMA",
"navnAlleSprak": {
"nob": "Universidad Austral, Buenos Aires",
"nno": null,
"eng": "Austral University, Buenos Aires"
}
}
}
]
}
}
],
"pageInfo": {
"endCursor": "MTMyOjEyMzQsS0FSSU5URVNU",
"hasNextPage": true
},
"totalCount": 681
}
}
}

Dette er et paginert søk, og vi har hentet ut bare de første 100 treffene. Du kan lese mer om hvordan du blar i i paginerte spørringer i den tekniske dokumentasjonen for FS GraphQL API.

Vi velger oss utvekslingsprogrammet med ID MTMyOjEyMzQsQURFTDE (Utveksling bachelor, samfunnsfag, Paris). Studenten vår skal utveksles fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO, som har ID Nzk6MTIzNCwxODUsMTcsMCww til Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, som har ID Nzk6MTIzNCwxMTcwMDQyNywwLDAsMA.

Vektingstyper

For å registrere forhåndsgodkjent vekting, trenger vi IDen for riktig vektngstype. Vi gjør derfor et søk mot vektingstyper:

query Vektingstyper {
vektingstyper {
edges {
node {
id
navnAlleSprak {
nob
}
kode
}
}
}
}

Vi får dette svaret:

{
"data": {
"vektingstyper": {
"edges": [
{
"node": {
"id": "MTM2OkJU",
"navnAlleSprak": {
"nob": "Belastningstimer"
},
"kode": "BT"
}
},
{
"node": {
"id": "MTM2OkZL",
"navnAlleSprak": {
"nob": "Forkurspoeng"
},
"kode": "FK"
}
},
{
"node": {
"id": "MTM2OkZQ",
"navnAlleSprak": {
"nob": "Studiepoeng"
},
"kode": "FP"
}
},
{
"node": {
"id": "MTM2OlBS",
"navnAlleSprak": {
"nob": "Belastningsprosent"
},
"kode": "PR"
}
},
{
"node": {
"id": "MTM2OlNQ",
"navnAlleSprak": {
"nob": "Studiepoeng"
},
"kode": "SP"
}
},
{
"node": {
"id": "MTM2OlNU",
"navnAlleSprak": {
"nob": "Semestertimer"
},
"kode": "ST"
}
},
{
"node": {
"id": "MTM2OlZB",
"navnAlleSprak": {
"nob": "Varighet"
},
"kode": "VA"
}
},
{
"node": {
"id": "MTM2OlZU",
"navnAlleSprak": {
"nob": "Vekttall"
},
"kode": "VT"
}
}
]
}
}
}

Og vi noterer oss IDen for studiepoeng: MTM2OlNQ

Registrer det godkjente utvekslingsoppholdet

Nå kan vi registrere det godkjente utvekslingsoppholdet via mutasjonen registrerForhandsGodkjentUtvekslingopphold. For å verifisere resultatet ber vi om å få ID for utvekslingsoppholdet og forhåndsgodkjent vekting i retur:

mutation MyMutation {
registrerForhandsgodkjentUtreisendeUtveksling(
input: {
utvekslingsavtaleId: "MTMyOjEyMzQsQURFTDE",
datoFra: "2024-01-01",
datoTil: "2024-12-31",
utveksletFraOrganisasjonsenhetId: "Nzk6MTIzNCwxODUsMTcsMCww",
utveksletTilOrganisasjonsenhetId: "Nzk6MTIzNCwxMTcwMDQyNywwLDAsMA",
studentVedInstitusjonId: "OTk6MTIzNCw4OTE",
forhandsgodkjentVekting: {
verdi: "60",
vektingstypeId: "MTM2OlNQ"}
}
) {
errors {
... on Error {
__typename
message
path
}
}
forhandsgodkjenteUtvekslinger {
utreisendeUtveksling {
id
forhandsgodkjentOmfang {
vekting {
vektingstype {
id
kode
navnAlleSprak {
nob
}
}
verdi
}
}
}
}
}
}

Her får vi følgende respons:

{
"data": {
"registrerForhandsgodkjentUtreisendeUtveksling": {
"errors": [],
"forhandsgodkjenteUtvekslinger": [
{
"utreisendeUtveksling": {
"id": "MjM4OjEyMzQsODkxLEFERUwxLDIwMjQtMDEtMDE",
"forhandsgodkjentOmfang": [
{
"vekting": {
"vektingstype": {
"id": "MTM2OlNQ",
"kode": "SP",
"navnAlleSprak": {
"nob": "Studiepoeng"
}
},
"verdi": 60
}
}
]
}
}
]
}
}
}