Skip to main content

Vitnemålsvedlegg

aktiv
  • diploma supplement (english)

Definisjon

Tilegg til vitnemål som gjør rede for oppbyggingen av utdanningssystemet i landet der det er utstedt, samt studentens prestasjoner. Skal utstedes på minst ett fremmedspråk i tillegg til språket i landet. I Norge utstedes vitnemålsvedlegget normalt på engelsk.