Skip to main content

Valgemne

Utkast

Definisjon

Emne en student kan ta for å kunne fullføre en utdanning Det kan være flere mulige begrensninger på valg. Dette utledes typisk fra studieplan og opplysninger på studieprogram, samt opplysninger om emne. Eksempler:

  • velg N av X emner (ETT av TO, TO av FEM)
  • velge X-stp innen organisasjonstilknytning og/eller studienivå, fagområde (NUS/ISCED)

Eksempler

  • velg 40 studiepoeng på bachelornivå i samfunnsøkonomi eller statistikk
  • velg 10 studiepoeng innen masternivå