Skip to main content

Utvekslingsstudent

  • Exchange student (english)
aktiv

Definisjon

Internasjonal student som i en tidsavgrenset periode har ett opphold som del av sitt studieprogram i ett annet land og ved en annen organisasjon enn ved hjemstudiestedet.

En utvekslingsstudent kan

  • studere
  • ha praksis eller feltarbeid
  • eller delta i andre utdanningsaktiviteter

Utvekslingsoppholdet kan være i regi av et utvekslingstilbud som gis som følge av utvekslingsavtale

Eller studenten kan selv, på eget initiativ, ha inngått en individuell avtale om utvekslingsopphold utenfor lærestedets utvekslingstilbud.