Skip to main content

Utvekslingsopphold

aktiv

Definisjon

Når en student i en avtalt, tidsavgrenset periode har ett opphold som del av sitt studieprogram i ett annet land og ved en annen organisasjon enn ved hjemstudiestedet.

Ett utvekslingsopphold kan bestå av:

  • studier av x-studiepoengs varighet
  • konkrete emner
  • andre utdanningsakviteter som: veiledning, praksis, feltarbeid, arkivundersøkelser...

Utvekslingsopphold er som regel knyttet til et konkret utvekslingstilbud som gis som følge av utvekslingsavtale

Det hender imidlertid at utvekslingsopphold oppstår som følge av at en student, på eget initiativ, ha inngått en individuell avtale om utvekslingsopphold utenfor studiestedets utvekslingstilbud.

Relaterte begreper