Skip to main content

Utvekslingsavtale

aktiv

Definisjon

Avtale mellom to eller flere organisasjoner, hvorav som regel begge og minst en er ett lærested, om å gi konkret utvekslingstilbud til en eller flere studentgrupper.

Merknad

Utvekslingsavtaler kan også inneholde avtale om ansattutveksling. Vi holder fokus på studentutveksling, herunder utveksling på ph.d.-nivå.

Relaterte begreper