Skip to main content

Utveksling

 • Exchange (english)
  aktiv

Definisjon

[Utdanningsaktivitet], og form for [studentmobilitet], hvor to eller flere læresteder, etter avtale for en kortere eller lengre tidsperiode bytter studenter.

Vi skiller mellom ulike typer utveksling ut fra:

 • mobilitetsretning for studentene
  • utreisende
  • innreisende
 • antall partnere i [avtale]
  • Bilateral
  • Multilateral
 • tiltaksprogram for utveksling
  • Erasmus + + +
  • Nordplus
  • Organisasjon (når utveksling skjer på grunnlag av bilateral avtale utenfor konkret tiltaksprogram for utveksling)
  • Indvidiuell (Freemover, uten avtale)

Relaterte begreper