Skip to main content

Utdanningstilbud med egenbetaling

aktiv

Definisjon

Utdanningstilbud der studentene selv må være med å dekke kostnaden for tilbudet gjennom å betale kursavgift eller studieavgift

Merknad

Regulert i egen forskrift for statlige studiesteder. Private tar studieavgift av varierende størrelse.