Skip to main content

Utdanningsrelatert_avgift

utkast

Definisjon

Avgift som læresteder krever inn til seg selv eller på vegne av andre, som ikke har påvirkning på en persons studierett og utdanningsløp. Det vil si at dersom en søker eller student ikke betaler disse avgiftene i tide, så har det IKKE konsekvenser for dennes rettigheter til å følge utdanningstilbud

Fordi betaling av disse avgiftene IKKE påvirker utdanningsmuligheter og studieadministrative prosesser, så er informasjon om betaling strengt tatt irrelevant for studieadministrasjon.

Betaling og betalingsopplysninger er allikevel viktige i relasjon mellom studenten og lærestedet, så studenten trenger å kunne vite om og bertale disse avgiftene også via sin brukerflate. Å unnlate å betale ulike avgifter, har ulike konsekvenser for studentens tilgang til tjenester ved lærestedene.

Hovedtyper