Skip to main content

Utdanningsplan

aktiv

Definisjon

Individuell plan for utdanningsløp mellom student og lærested. Formålet med utdanningsplanen er å være et virkemiddel for at studenten gjennomfører studiet.

En utdanningsplan er en ikke-juridisk bindende kontrakt mellom student og lærested som omfatter studentens plikter overfor institusjonen og institusjonens forpliktelser overfor studenten. Alle studenter som er tatt opp til studier av minst 60 studiepoengs omfang, skal ha en utdanningsplan.

Utdanningsplaner i FS

I FS forstås utdanningsplanen primært som et verktøy for å holde oversikt over:

  • Hvilke emner en student må bestå for å fullføre studieprogrammet sitt, og hvilke av disse som er bestått
  • Hvilke valg studenten kan gjøre av studieretninger, valgfrie emner og lignende innenfor studieprogrammet sitt, og hva studenten faktisk har valgt
  • Eventuelle vedtak om fritak fra hele eller deler av utdanningen på bakgrunn av utdanning avlagt ved en annen institusjon
  • Informasjon som institusjonen til enhver tid forventer at studenten har lest og forstått

I semesterregistreringsprosessen brukes utdanningsplanen også som et verktøy for å forenkle oppmelding undervisning og vurdering.

Juridisk grunnlag

Reglementet for utdanningsplaner er nedfelt i Universitets- og høyskoleloven § 4-2.

Relevante forarbeider:

Eksterne referanser

Relaterte begreper

  • Studiekontrakt