Skip to main content

Utdanningsmulighet

  • Utdanningshøve (nynorsk)
  • Learning opportunity (English)
Aktiv - Begrepet er standardisert

Definisjon

Utdanning ved et lærested. Knytter en konkret utdanning til et lærested (UtdanningsID+organisasjonsID).

Merknad

Først og fremst en datastrukturterm som ikke brukere har et forhold til. Skyldes at vi har ett behov for å skille mellom utdanning med og ute organisasjonstilknytning for å kunne legge til rette for at info om utdanninger kan deles på tvers.

Datastrukturterm

  • Utdanningsmulighet (Utdanningsregisteret)
  • Learning opportunity (ELM)

Eksempler

  • Bachelorprogram ved UiT
  • Masteremne ved Oslomet
  • Ph.d.-emne fra Sorbonne
  • Kvalifikasjon fra HVL

Assosierte begreper

  • Utdanning
  • Utdanningstilbud