Skip to main content

Utdanningsavgift

Aktiv - Begrepet er standardisert

Definisjon

Avgift som kan påvirke en persons studierett og utdanningsløp. Det vil si at dersom en søker eller student ikke betaler disse avgiftene i tide, så kan det føre til konsekvenser for dennes rettigheter til å følge utdanningstilbud

Fordi betaling av disse avgiftene virker bestemmenede for rettigheter og plikter i utdanningen, så må informasjon om hvorvidt disse avgiftene er betalt i tide, komme tilbake til studieadministrative systemer, fordi denne informasjonen påvirker studieadministrative prosesser som å tildele og vedlikeholde studierett.

Hovedtyper