Skip to main content

Tredje syklus

aktiv

Definisjon

Studieprogram eller emne som leder frem til eller kan inngå i graden ph.d.

Tilsvarer ISCED nivå 8.

Merknad

Omfatter ikke dr.philos. siden graden ikke bygger på et studieprogram, men på bestått privatisteksamen.