Skip to main content

Tilrettelegging

aktiv

Definisjon

Med tilrettelegging menes forskjellige former for tilpasninger av studiesituasjonen for studenter med forskjellige former for særskilte behov. Vi skiller mellom

  • eksamenstilpasning og/eller undervisningstilpasning (kun for enkelttemner)
  • persontilpasning (varig)

Merknad

I FS skiller vi i dag i mellom:

  • Spesialtilpasning for person: Tilpasninger av studiesituasjonen som gjelder hele studieforløpet for en student
  • Eksamenstilpasning: Tilpasning knyttet til en spesifikk eksamen
  • Undervisningstilpasning: Tilpasning knyttet til undervisning i et spesifikt emne

Juridisk grunnlag

Det juridiske grunnlaget for tilrettelegginger er nedfelt i Universitets- og høyskoleloven § 4-3 c.