Skip to main content

Studierett

aktiv

Definisjon

Med studierett mener vi en persons rettighet til å delta på et utdanningstilbud. Grunnlag for studieretten er opptak til utdanningstilbudet, enten det er snakk om lang- og kortvarige studieprogram, emner, kurs eller utvekslingsavtaler, for å nevne noen. Studieretten er tidsbegrenset med en fra- og til-dato som gjerne tilsvarer utdanningstilbudets normerte varighet. Tidsperioden kan forlenges i henhold til lovfestede rettigheter, lokale forskrifter eller individuell saksbehandling.

Studierett blir tilkjent gjennom opptak.

Relaterte begreper