Skip to main content

Studieavgift

Aktiv
  • Tuition fee (english)

Definisjon

Avgift som påvirker studierett som læresteder kan eller skal ta for å dekke kostnader knyttet til utdanningstilbud. Studieavgiften er knyttet til det enkelte utdanningstilbud, og kan variere mellom studentgrupper. Eksempelvis er alle norske læresteder pålagt å innkreve studieavgift fra studenter i land uten for EU/EØS og Sveits, uavhengig av om utdanningen er budsjettfinansiert eller ikke. Dette i kontrast til for norske studenter og studenter innenfor EU/EØS/Sveits - hvor det for denne studentgruppen ikke er lov å innkreve studiepoenger for budsjettfinanserte utdanninger. Det varierer om en studieavgift deles opp over tid, eller om den betales som et engangsbeløp.

Konsekvenser ved å ikke betale studieavgift i tide medfører enten at søkere ikke får tildelt studierett, eller at studenter som allerede har fått tildelt studierett får inndratt denne.

Studieavgift kan dekkes via egenbetaling eller eksternfinansiering

Merknad

Semesteravgift regnes ikke som studieavgift.

Tillatt term

  • kursavgift
  • skolepenger