Skip to main content

Studieadministrasjon

aktiv
  • Studieadministrasjon (nynorsk)
  • Studies administration (english)

Definisjon

Studieadministrasjon er en samlebetegnelse for alle de administrative oppgavene som er knyttet til planlegging av, opptak til og gjennomføring av utdanning, og vurdering, samt håndtering av kompetansebevis og resultater fra utdanning. Studieadministrasjon utføres ved læresteder og andre organisasjoner med studieadministrative oppdrag (feks Samordna Opptak og NOKUT). Studieadministrative oppgaver utføres av ansatte ved de ulike organisasjonene. Ansatte har ulik kompetansebakgrunn og har ulike tilgangsnivåer.

Merknad

Overgangen mellom forvaltning og administrasjon er glidende innenfor det studieadministrative domenet. Feks settes regler for opptak til og gjennomføring av utdanningstilbud og vurdering innen studieadministrative systemer, og disse reglene brukes til å fatte forvaltningsvedtak. I tillegg er feks. vedtak om godkjenning av utdanning, opptak og sensurvedtak enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Mens planlegging av utdanning og ressursfordeling mellom utdanningstilbud er mer rent administrative oppgaver som også utføres innen studieadministrativt domene.