Skip to main content

Studentsamskipnad

aktiv

Definisjon

En studentsamskipnad er en organisasjon som tilbyr velferdstjenester til studenter på et gitt studiested. Universiteter og høyskoler er som hovedregel pliktige å være tilknyttet en studentsamskipnad. Studentsamskipnadene finansieres av studentenes innbetaling av semesteravgift.

Juridisk grunnlag

Studentsamskipnader er regulert av:

Eksterne referanser