Skip to main content

Studentbevis

aktiv

Definisjon

Et studentbevis er et fysisk eller digitalt dokument som identifiserer bæreren som student, i kraft av å ha aktiv studierett, eventuelt i kombinasjon med at hen har betalt utdanningsavgift

Merknad

En student har behov for å legitimere seg som student i flere sammenhenger, blant annet for å oppnå studentrabatter på kollektivtrafikk og lignende. Til dette formålet utsteder utdanningsinstitusjonene studentbevis, enten i form av et digitalt bevis (studentbevisappen), et fysisk kort, eller begge deler. I tillegg til å identifisere studenten med navn og bilde, vil studentbeviset også angi hvilken institusjonen studenten er tatt opp ved, og hvorvidt studenten har semesterregistrert seg og betalt semesteravgift for et gitt semester.

Studentbevis i form av et fysisk studentkort har gjerne flere tilleggsfunksjoner, der de vanligste er nøkkel/adgangskort og lånekort til bibliotek.