Skip to main content

Søker

  • Søkar (nynorsk)
  • Applicant (English)
utkast

Definisjon

I dagligtale en person som søker utdanning, eller har levert søknad, i ett eller flere opptak.

Merknad

Merk at en person samtidig kan være både søker og student.

Eksempel

I emneopptaket har vi to hovedkategorier med søkere.

  • Søkergrupper som allerede er studenter (personer som har studierett til aktuelt emne, f.eks. i kraft av å tilhøre et studieprogram hvor studenter skal ta dette emnet)
  • Søkergrupper av personer som ikke har studierett til aktuelt emne. Vi bruker i prosessen ordet søker fram til alle er å regne som studenter.

Merk også at personer kan søke om en rekke andre ting i utdanningskontekst, feks permisjon, tilrettelegging, utsatt innlevering..., men at man da ikke nødvendigvis omtales som søker innen studieadministrasjon