Skip to main content

Sertifisering

utkast

Definisjon

Kompetansebevis på uformell utdanning, kvalitetsstempel, dvs dokumenterer kunnskaper og ferdighet oppnådd gjennom ikke-formell utdanning. I de fleste tilfeller er sertifisering basert på vurdering av hvorvidt kompetansenivået er godkjent eller ikke i forbindelse med kurs. eller fra ekstern leverandør, og gir dermed verifisering av et visst kompetanseområde.

En sertifisering er ofte kun gyldig i en periode, med den hensikt at kompetansen både må være kvalitetssikret og fortsatt gydlig, dvs. ikke utdatert (utløpt på dato). Når sertifikatet ikke lenger er gyldig må du gjennom en ny opplæring, vurdering og/eller godkjenning, dersom du ønsker å opprettholde sertifiseringen.

Sertifiseringer utstedes som regel av bestemte sertifiseringsorganer.

Merknad

I prinsippet kan både personer og organisasjoner ha sertifiseringer. Vårt fokusområde i er personsertifiseringer.