Skip to main content

Semesteravgift

aktiv

Definisjon

Lovpålagt avgift som påvirker studierett hvis formål er å dekke utgifter som knytter seg til studentenes velferdsbehov ved det enkelte lærested.

Avgrensninger

Utdanningsinstitusjoner krever inn andre avgifter som ikke er definert som semesteravgift:

 • Bidrag til studentbasert internasjonalt hjelpearbeid
 • Kopinor-avgift
 • Eksamensavgifter
 • Studieavgift/skolepenger

Hovedprinsipper

 • Semesteravgiften skal være lik for alle studenter knyttet til samme samskipnad
  • NB: Læresteder har ytret ønske om nasjonal samordning av avgiften, da ulik avgift virker rart for studenter som deltar i utdanningstilbud ved flere læresteder.
 • Semesteravgift skal betales av:
  • Alle studenter som skal gå opp til eksamen
  • Alle studenter på studier av minimum 15 studiepoengs varighet
   • unntatt ph.d.-studenter (Bologna 3 syklus, studienivå 900+ )
   • unntatt permisjon fra studiet (ikke fødselspermisjon)
   • oppdragsstudier (skjønnsbasert, lærestedet må angi dette på utdanningstilbudet)
   • utvekslingsstudenter (utvekslingsprogrambasert - NB: ihtt. avtale, så lærestdet må angi dette på utvekslingstilbudet)
 • Semesteravgift innkreves av
  • ett studiested på vegne av og i samråd med en Samskipnad og betaling overføres fortløpende (senest innen 1 mnd etter mottatt betaling)
 • Studenten må betale
  • så tidlig som mulig
  • til den samskipnaden som tilhører det studiestedet der studenter planlegger å avlegge (i.e. avlegger i teksten) flest studiepoeng ved. med mindre det er snakk om fjernstudier, hvor studenten kan velge å betale til samskibnaden nærmest bostedet
  • normalt for ett halvår av gangen (for én undervisningsperiode)
  • senest innen første eksamen
 • Studenten har rett på refusjon
  • hvis betalt semesteravgift flere ganger for samme semester
  • hvis avbryter studiet TIDLIG i semesteret (tidsfrist)

Juridisk grunnlag

Semesteravgifter er regulert av:

Eksterne referanser