Skip to main content

Registerkort

aktiv, men erstattes

Definisjon

Begrepet registerkort i FS omfatter data om en studenter som gjelder i et gitt semester. Registerkorte inneholder blant annet informasjon om hvorvidt studenten er semesterregistrert, og om hvorvidt studenten har betalt semesteravgift.

Merknad

I FS-APIet og i FS GraphQL API brukes begrepet semesterregistrering mer eller mindre synonymt med registerkort.

Semesterregistrering er et utløpt begrep, og både registerkort og semesterregistrering stammer fra en tid hvor arbeidsprosessene gikk over skranke og på papir. Begrepene vil erstattes og de viktigste arvtagerne ligger i prosesser for å:

  • tilkjenne og vedlikeholde studierett
  • betale utdanningsavgifter