Skip to main content

Prøve

  • Test (English)
Utkast

Definisjon

Prøver er en formell og organisert måte å teste studenters kunnskaper, ferdigheter og/eller kompetanse innen et gitt område. Prøver er gjenstand for faglig vurdering. Vi skiller mellom prøver som gis som eksamener, del av arbeidskrav og opptakskrav

Merknad

Resultater fra prøver kan virke bestemmende på en persons rettigheter og plikter som søker eller student, i så fall gjelder forvaltningslovens klageadgang, så framt resultatet lar seg gjenteste.

Eksempler

Ulike typer prøver: