Skip to main content

Privatist

Student som kun har rett til å gå opp til eksamen, gjennom å oppfylle alle formelle krav for opptak til et utdanningstilbud, inkludert eventuelle spesielle opptakskrav, betaler eksamensavgift og som søker om og blir innvilget å avlegge eksamen uten å være tatt opp til det aktuelle utdanningstilbudet.

Merknad

Studentgruppen privatister, har ikke samme juridiske definisjon som på videregående skole nivå. Retten til å gå opp til eksamen i høyere utdanning er berammet i universitets- og høyskolelovens § 3-10

På forskerutdanningsnivå er eksamensretten manifestert gjennom retten til å søke om å få fremstille seg for graden dr.philos. (studenter med tilkjent eksamensrett på studienivå 990). Merk at dr.philos reguleres i individuelle forskrifter for hvert studiested