Skip to main content

Poengberegningsregler

Aktiv

Definisjon

Angir hvilke poengtyper som gjelder for en gitt søknad, hvordan poengene skal summeres og hvilke kriterier som ligger til grunn for rangering på bakgrunn av poengene. Kriteriene må være tydelige for søker fordi søkerens resultater beregnes etter dette gitte regelsett for å gjøre det mulig å sammenligne og rangere opp mot andre søknader til samme utdanningstilbud. Eksempler på poengtyper er karakterpoeng, antall studiepoeng, studieplanpoeng (utdanningsplanpoeng), språkpoeng, kjønnspoeng, alderspoeng og poeng fra opptaksprøver eller andre individuelle opptaksvurderinger, loddtrekning (tilfeldig), karakterer i gitte fag, tidspunkt for søknad (aktuelt ved direkte påmelding, førstemann til mølla).
Digitale vitnemål, resultater og andre relevante data hentes og brukes der det er mulig, mens det i andre tilfeller er en eller flere ansatte som går igjennom søknaden og gjør en individuell opptaksvurdering.