Skip to main content

Person

aktiv
  • Person (nynorsk)
  • Person (english)

Definisjon

Individ identifisert med unik identifikator, f.eks. fødselsnummer eller tilsvarende.

Innen domenet studieadministrasjon er primærnøkkel for person: XXXX og andre nøkler er attributter tilknyttet person som kan endres over tid.

Merknad

Personer kan ha eller få ulike aktørroller, som også ofte brukes i dagligtale, for å betjene og løse oppgaver for seg selv, gjennom interaksjon med studieadministrative prosesser innen underområdene utdanning, opptak, vurdering og kompetanse. Personer har tilsvarende ulike objektrepresentasjoner innen de samme underområdene:

Eksempler:

  • Hvor mange søkere har søkt i opptak? (Vi teller søknader.)
  • Er du aktiv student? (Har du aktiv studierett og har du betalt utdanningsavgift?)
  • Er du kandidat? (Har du gyldig melding til vurdering?)