Skip to main content

Partner

  • Partner (english)
    aktiv

Definisjon

Ekstern organsiasjon, for eksempel ett annet lærested, en arbeidsgiver eller en interesseorganisiasjon som i en eller annen form har inngått [avtale med lærested om konkrete utdanningstilbud]. Partnere fremkommer typisk innenfor utdanningstilbud knyttet til [utveksling], [praksis] og [oppdrag] innen etterutdanning og videreutdanning men også innen [fellesprogrammer] og [fellesgrader].

Eksempler

  • Universitetet i Aarhus er partner av Universitetet i Bergen i et utvekslingstilbud
  • Udanningsdirektoratet (Udir) er partner av flere universiteter i hele landet for at de skal gi videreutdanning i skoleledelse.
  • NTNU og UiO har en fellesgrad i musikkvitenskap
  • Orkla betaler UiT for å gi deres ansatte kurs i matsikkerhet

Relaterte begreper