Skip to main content

Overbooking

Aktiv

Definisjon

I ett opptak er overbooking et estimat hvor man beregner/tar høyde for antatt frafall og feilmargin mellom faktisk kapasitet på et utdanningstilbud, og antall tilbud. Overbookingen er ment å skulle gi riktig antall studenter for å matche kapasiteten på utdanningstilbudet.