Skip to main content

Organisasjon

aktiv

Definisjon

Virksomhet, foretak, enhet, juridisk person. Innen studieadministrasjon er våre organisasjoner typisk:

En organisasjon kan bestå av flere enheter, på ulike nivåer og/eller sidestilte.

Eksempel

Hk-dir er en virksomhet som ikke er et lærested, men som allikevel er en viktig bidragsyter i studieadministrasjon, som aktiv partner i nasjonalt samordna opptak.