Skip to main content

Ordinært utdanningstilbud

aktiv, men utdatert

Definisjon

Utdanningstilbud som tilbys ved larestedets ordinære campus over tid til studenter som er fysisk til stede.

Merknad

Begrepet er utdatert. Vi trenger fortsatt å kunne angi utdanningstilbud som KUN tilbys utenfor lærestedets ordinære studiesteder og campus, og de som KUN tilbys heldigitalt. Utdanningstilbud kan godt være ordinære innenfor heldigitale rammer også.

Vi tror ikke begrepet skal erstattes.