Skip to main content

Opptaksperiode

aktiv

Definisjon

Datointervall som forteller når et opptak er aktivt og tilgjengelig for å ta imot og behandle søknader, samt informasjon om hvor lenge en søker/student kan se status på søknaden sin. Tidsperioden kan være kort (typisk kurs, ph.d.-emner eller oppdragsfinansierte emner) eller lang (typisk samordna opptak eller masteropptak). Se også løpende opptak, hvor opptaksperioden ikke har noen utløpsdato.