Skip to main content

Opptakskull

utkast

Definisjon

De studentene som fikk studierett til et gitt utdanningstilbud og startet i samme undervisningsperiode. Faktisk antall studenter som har møtt til ett gitt utdanningstilbud på telletidspunktet.

Merknad

SSB regner alle som har startet på et utdanningstilbud i løpet av et år fra 1. oktober. DBH regner alle som er registrert som møtt til utdanningstilbud i opptakene senest 1. oktober samme år.

Relatert begrep

  • Kull, såkalt studiekull - Dde studentene som til enhver tid følger samme progresjon.