Skip to main content

Opptakskrav

Utkast

Definisjon

Registrerte krav til forkunnskaper som en student må møte for å få plass på et utdanningstilbud (studieprogram, emne). Det kan være alt fra GSK til bestått eksamen i konkrete emner eller levert motivasjonsbrev, politiattest.

Opptakskrav kan være absolutte krav til kompetanse eller utdanningsbakgrunn som søker må oppfylle for å kunne få tilbud, eller relative krav som brukes til å rangere kvalifiserte søker. Opptakskrav kan også være formulert som opptaksbegresninger

Eksempler på opptakskrav

  • generell studiekompetanse (GSK)
  • spesielle emne eller emnekombinasjoner
  • karakterkrav (generelle eller spesielle)
  • tilhører gitte studieprogram, organisasjoner
  • spesiell utdanningsbakgrunn

Assosiert med

  • opptak
  • opptaksbegrensning