Skip to main content

Opptaksbegrensning

Utkast

Definisjon

Form for registrert opptakskrav hvor hvis søker har disse karakteristika leder til at hen IKKE vil få tilbud om plass på en gitt utdanning.

Eksempler på opptaksbegresninger

  • en student har passert et gitt nivå, typisk bestått konkrete emner i studieplanen, så legges det begrensning på at studenten kan gå tilbake i studieplanen og avlegge eksamen i tidligere emner på nytt.
  • mastergrad i fagfelt og søke nytt bachelorprogram eller masterprogram innenfor samme fagfelt
  • gitte merknader på politiattest kombinert med gitte utdanningstilbud
  • skikkethetsvurdering vurdert til uskikket for yrker kombinert med gitte utdanningstilbud
  • graviditet eller rødgrønn-fargeblindhet kombinert med gitte utdanningstilbud
  • midlertidig opptaksbegrensning som følge av registrert sanksjon i RUST (register for utestengte studenter)

Assosiert med

  • opptak
  • opptaksbegrensning