Skip to main content

Oppdragsfinansiert utdanningstilbud

aktiv

Definisjon

Utdanningstilbud der en oppdragsgiver betaler, eller på andre premisser inngår avtale med, ett lærested for å tilby ett konkret utdanningstilbud mot at en eller flere av oppdragsgivers ansatte, eller andre konkrete målgrupper, får førsterett til plassene så sant de er kvalifisert.

Relaterte begreper