Skip to main content

Nominasjon

  • Nomination (english)
    Utkast

Definisjon

Opptaksfunksjon hvor en ekstern partner i et utdanningstilbud er tilkjent rett til å invitere og i en eller annen form pre-kvalifisere søknader til det aktuelle utdanningstilbudet.

Merknad

Nominasjon hviler på premisset om at den eksterne partneren har invitert riktig målgruppe og gjort en form for forhåndssortering av de personene de nominerer. Formen på forhåndssorteringen vil avgjøre hvor mye søknadsbehandling som er nødvendig på mottagers side.

Dersom nominasjonen kun innebærer å invitere riktig målgruppe til å søke, uten å sjekke deres kvalifikasjoner, er det behov for å kjøre full opptaksprosess. Dersom forhåndssorteringsprosessen sjekker alle krav for opptak, er det ikke nødvendig å gjennomføre opptak på de man mottar nominasjon på, med mindre man mottar flere kvalifiserte nominasjoner enn det er plasser, hvor det kan bli behov for poengberegning og rangering.

Eksempler

  • Eksempel på å nominere - dvs sende nominasjoner til ekstern behandling ved partnerlærested, finner du i prosessen for utvekslingsopptak
  • Eksempel på å behandle nominasjon - dvs motta og behandle nominerte søknader finner du i prosessen for nominasjonsopptak

Relaterte begreper