Skip to main content

Masterprogram

aktiv

Definisjon

Studieprogram i andre syklus, ISCED og NUS studienivå 7.

Masterprogram er formell utdanning 90-120 studiepoengs varighet som bygger på tidligere høyere utdanning og/eller arbeidserfaring, men kan også være integrerte grunnutdanninger inkludert masternivå av minmum 300 studiepoengs varighet.

Typer:

  • 2-årige masterprogrammer (120 studiepoeng)
  • 1,5 årige masterprogrammer (90 studiepoeng)
  • 5-årige integrerte masterprogrammer (300 studiepoeng)

Merknad

Integrerte profesjonsutdanninger faller teknisk sett i samme kategori, men omfattes ikke av mastergradsforskriften.