Skip to main content

Løpende opptak

Aktiv

Definisjon

Et opptak med startdato, men ikke noen fastsatt søknadsfrist eller sluttdato for opptaket, hvor søknader behandles fortløpende etterhvert som de kommer inn og så raskt som mulig. Typiske eksempler: ph.d.-opptak, fortløpende kursoppmelding