Skip to main content

Kvoteprioritet

Aktiv

Definisjon

Innbyrdes rangering mellom ulike kvoter. Kvoteprioriteten angir hvilken kvote en søknad vurderes i først, dersom det finnes flere muligheter. Eksempel:

  • I emneopptaket skal kvoten for studenter med fagfordypning og obligatoriske emner fylles før studenter i andre kvoter blir vurdert.
  • Noen læresteder skal prioritere søknader fra ett gitt geografisk område, og søkere som har dokumentert at de fyller kriteriene for å konkurrere i denne kvoten, blir vurdert i denne før de vurderes i kvoter med lavere kvoteprioritet.