Skip to main content

Kvoteflyt

Aktiv

Definisjon

Prioriteringskø for søknader. Kvoteflyten bestemmer hvordan søknader fra ulike søkergrupper (kvoter) skal tildeles plass i henhold til den kapasiteten som finnes. Eksempel: undervisningsopptak - kvoten for studenter med fagfordypning og obligatoriske emner skal alltid fylles før studenter i andre kvoter blir vurdert. Noen studiesteder skal prioritere søkere fra et gitt geografisk område og søkere med hjemstedsadresse i disse områdene blir først vurdert i denne kvoten før de inngår i en annen.